Programy pre vzdialený technicku pomoc firmy ENTER SK, s.r.o.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nastavenia a doplnky sú majetkom ENTER SK, s.r.o. a podliehajú autorskému právu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.


TEAMVIEWER pre vzdialený technicku pomoc:

TeamViewerENTER

TeamViewer 10,

TeamViewer 11,

ANYDESK pre vzdialený technicku pomoc:

Anydesk,

Anydesk old,

SPÄŤ NA HLAVNU STRÁNKU